Biphimz Com

Bộ phim cho thấy cách mối quan hệ vợ chồng bắt đầu trục trặc khi niềm tin không còn nguyên vẹn cũng như cách xử lý của người trong cuộc về một cuộc hộn nhân trên bờ vực đổ vỡ. I Have A Lover (Em đã biết yêu) viết nên câu chuyện dài về hành trình yêu lại từ đầu của cô...